Tomaszowskie

lista zabytków nieruchomych

Zabytek: Otoczenie

Historia Otoczenie pochodzi z , jego pierwotna funkcja to Otoczenie zabytku. Data wpisu do rejestru zabytków to 2015-07-09. Lokalizacja Otoczenie...

Zabytek: Cmentarz Przykościelny

Historia Cmentarz Przykościelny pochodzi z XIV w., jego pierwotna funkcja to cmentarz rzymskokatolicki. Data wpisu do rejestru zabytków to...

Zabytek: Budynek Koszarowy

Historia Budynek Koszarowy pochodzi z 1880 – 1890, jego pierwotna funkcja to koszary. Data wpisu do rejestru zabytków to 1997-07-02....

Zabytek: Kaplica Ii

Historia Kaplica Ii pochodzi z pocz. XX w., jego pierwotna funkcja to kaplica. Data wpisu do rejestru zabytków to 1991-07-05. Lokalizacja Kaplica Ii...

Zabytek: Kamienica

Historia Kamienica pochodzi z 1877 – 1878, jego pierwotna funkcja to kamienica. Data wpisu do rejestru zabytków to 1992-10-22. Lokalizacja...

Zabytek: Zespół Dworsko-Parkowy

Historia Zespół Dworsko-Parkowy pochodzi z 2. poł. XIX w., jego pierwotna funkcja to zespół – dwór. Data wpisu do rejestru zabytków to...

Zabytek: Pałac

Historia Pałac pochodzi z poł. XIX w., jego pierwotna funkcja to pałac. Data wpisu do rejestru zabytków to 1990-04-05. Lokalizacja Pałac...

Zabytek: Dom

Historia Dom pochodzi z XVIII – XIX, jego pierwotna funkcja to budynek mieszkalny. Data wpisu do rejestru zabytków to 1956-11-24. Lokalizacja...

Zabytek: Dom

Historia Dom pochodzi z data nieznana, jego pierwotna funkcja to budynek mieszkalny. Data wpisu do rejestru zabytków to 1966-05-10. Lokalizacja Dom...
Back to top