Tomaszowskie

lista zabytków nieruchomych

Category: Wola Uhruska

Zabytek: Drzewostan

Historia Drzewostan pochodzi z data nieznana, jego pierwotna funkcja to zieleń towarzysząca. Data wpisu do rejestru zabytków to 1995-10-31....

Zabytek: Cmentarz Prawosławny

Historia Cmentarz Prawosławny pochodzi z poł. XIX w., jego pierwotna funkcja to cmentarz greckokatolicki. Data wpisu do rejestru zabytków to...

Zabytek: Cmentarz Prawosławny

Historia Cmentarz Prawosławny pochodzi z 2. poł. XIX w., jego pierwotna funkcja to cmentarz greckokatolicki. Data wpisu do rejestru zabytków to...

Zabytek: Kapliczka

Historia Kapliczka pochodzi z poł. XIX w., jego pierwotna funkcja to kapliczka. Data wpisu do rejestru zabytków to 1989-03-29. Lokalizacja...

Zabytek: Drzewostan

Historia Drzewostan pochodzi z data nieznana, jego pierwotna funkcja to zieleń towarzysząca. Data wpisu do rejestru zabytków to 1972-12-29....

Zabytek: Plebania

Historia Plebania pochodzi z 1890 r., jego pierwotna funkcja to plebania. Data wpisu do rejestru zabytków to 1998-12-16. Lokalizacja Plebania...

Zabytek: Cmentarz Prawosławny

Historia Cmentarz Prawosławny pochodzi z poł. XIX w., jego pierwotna funkcja to cmentarz greckokatolicki. Data wpisu do rejestru zabytków to...
Back to top