Tomaszowskie

lista zabytków nieruchomych

Category: żarski

Zabytek: Dom

Historia Dom pochodzi z przełom XVII/XVIII w., jego pierwotna funkcja to kamienica. Data wpisu do rejestru zabytków to 1958-07-23. Lokalizacja Dom...

Zabytek: Dom

Historia Dom pochodzi z XIX w., jego pierwotna funkcja to budynek mieszkalny. Data wpisu do rejestru zabytków to 1974-05-10. Lokalizacja Dom...

Zabytek: Otoczenie

Historia Otoczenie pochodzi z , jego pierwotna funkcja to Otoczenie zabytku. Data wpisu do rejestru zabytków to 2014-04-29. Lokalizacja Otoczenie...

Zabytek: Dom Mieszkalny

Historia Dom Mieszkalny pochodzi z 1769 – 1777, jego pierwotna funkcja to budynek mieszkalny. Data wpisu do rejestru zabytków to 1964-09-28....

Zabytek: Dom

Historia Dom pochodzi z przełom XVII/XVIII w., jego pierwotna funkcja to kamienica. Data wpisu do rejestru zabytków to 1964-09-28. Lokalizacja Dom...

Zabytek: Leśniczówka

Historia Leśniczówka pochodzi z pocz. XIX w., jego pierwotna funkcja to gajówka/leśniczówka. Data wpisu do rejestru zabytków to 1964-09-28....

Zabytek: Dom

Historia Dom pochodzi z przełom XIX/XX w., jego pierwotna funkcja to budynek mieszkalny. Data wpisu do rejestru zabytków to 1975-11-10. Lokalizacja...

Zabytek: Dwór

Historia Dwór pochodzi z 2. poł. XVIII w., jego pierwotna funkcja to dwór. Data wpisu do rejestru zabytków to 2018-07-10. Lokalizacja Dwór...

Zabytek: Dom Z Oficyną

Historia Dom Z Oficyną pochodzi z pocz. XIX w., jego pierwotna funkcja to budynek mieszkalny. Data wpisu do rejestru zabytków to 2001-05-07....
Back to top