Tomaszowskie

lista zabytków nieruchomych

Category: podkarpackie

Zabytek: Klasztor

Historia Klasztor pochodzi z koniec XVI w., jego pierwotna funkcja to klasztor. Data wpisu do rejestru zabytków to 1983-06-07. Lokalizacja Klasztor...

Zabytek: Dom

Historia Dom pochodzi z data nieznana, jego pierwotna funkcja to budynek mieszkalny. Data wpisu do rejestru zabytków to 1992-01-27. Lokalizacja Dom...

Zabytek: Dom

Historia Dom pochodzi z data nieznana, jego pierwotna funkcja to budynek mieszkalny. Data wpisu do rejestru zabytków to 1987-12-28. Lokalizacja Dom...

Zabytek: Dzwonnica

Historia Dzwonnica pochodzi z 1839 r., jego pierwotna funkcja to dzwonnica. Data wpisu do rejestru zabytków to 1996-05-14. Lokalizacja Dzwonnica...

Zabytek: Dom

Historia Dom pochodzi z koniec XIX w., jego pierwotna funkcja to budynek mieszkalny. Data wpisu do rejestru zabytków to 1958-12-20. Lokalizacja Dom...

Zabytek: Cmentarz Rzymskokatolicki

Historia Cmentarz Rzymskokatolicki pochodzi z 2. poł. XIX w., jego pierwotna funkcja to cmentarz rzymskokatolicki. Data wpisu do rejestru zabytków...

Zabytek: Obora

Historia Obora pochodzi z przełom XIX/XX w., jego pierwotna funkcja to obora. Data wpisu do rejestru zabytków to 1996-10-15. Lokalizacja Obora...
Back to top