Tomaszowskie

lista zabytków nieruchomych

Category: śląskie

Zabytek: Dom

Historia Dom pochodzi z XIX w., jego pierwotna funkcja to budynek mieszkalny. Data wpisu do rejestru zabytków to 1969-06-07. Lokalizacja Dom...

Zabytek: Ogród

Historia Ogród pochodzi z , jego pierwotna funkcja to ogród. Data wpisu do rejestru zabytków to 1993-04-30. Lokalizacja Ogród znajduje się w...

Zabytek: Dwór

Historia Dwór pochodzi z 1. poł. XIX w., jego pierwotna funkcja to dwór. Data wpisu do rejestru zabytków to 1960-03-07. Lokalizacja Dwór...

Zabytek: Dom

Historia Dom pochodzi z 1900 – 1920, jego pierwotna funkcja to budynek mieszkalny. Data wpisu do rejestru zabytków to 1991-09-05. Lokalizacja...

Zabytek: Budynek Gospodarczy

Historia Budynek Gospodarczy pochodzi z 1907 – 1912, jego pierwotna funkcja to budynek gospodarczy. Data wpisu do rejestru zabytków to...

Zabytek: Kaplica Różańcowa Xi

Historia Kaplica Różańcowa Xi pochodzi z 1887 r., jego pierwotna funkcja to kaplica. Data wpisu do rejestru zabytków to 1995-12-29. Lokalizacja...

Zabytek: Dom

Historia Dom pochodzi z koniec XIX w., jego pierwotna funkcja to budynek mieszkalny. Data wpisu do rejestru zabytków to 1988-09-30. Lokalizacja Dom...

Zabytek: Budynek Koszarowy Iv

Historia Budynek Koszarowy Iv pochodzi z 1910 – 1913, jego pierwotna funkcja to koszary. Data wpisu do rejestru zabytków to 2001-07-26....

Zabytek: Dom

Historia Dom pochodzi z XVIII w., jego pierwotna funkcja to budynek mieszkalny. Data wpisu do rejestru zabytków to 1965-12-14. Lokalizacja Dom...

Zabytek: Rozdzielnia

Historia Rozdzielnia pochodzi z przełom XIX/XX w., jego pierwotna funkcja to trafostacja. Data wpisu do rejestru zabytków to 1984-01-16....
Back to top