Tomaszowskie

lista zabytków nieruchomych

Category: warmińsko-mazurskie

Zabytek: Spichlerz

Historia Spichlerz pochodzi z przełom XIX/XX w., jego pierwotna funkcja to spichlerz (folwarczny/chłopski). Data wpisu do rejestru zabytków to...

Zabytek: Dom

Historia Dom pochodzi z 1. poł. XIX w., jego pierwotna funkcja to budynek mieszkalny. Data wpisu do rejestru zabytków to 1989-01-19. Lokalizacja...

Zabytek: Park Krajobrazowy

Historia Park Krajobrazowy pochodzi z 1. poł. XVII w., jego pierwotna funkcja to park. Data wpisu do rejestru zabytków to 1959-05-04. Lokalizacja...

Zabytek: Willa

Historia Willa pochodzi z pocz. XX w., jego pierwotna funkcja to willa. Data wpisu do rejestru zabytków to 1992-08-18. Lokalizacja Willa znajduje...

Zabytek: Cmentarz Ewangelicki

Historia Cmentarz Ewangelicki pochodzi z koniec XIX w., jego pierwotna funkcja to cmentarz protestancki. Data wpisu do rejestru zabytków to...

Zabytek: Zespół Szpitala

Historia Zespół Szpitala pochodzi z 1902 – 1904, jego pierwotna funkcja to zespół – szpital. Data wpisu do rejestru zabytków to...

Zabytek: Dom

Historia Dom pochodzi z 4. ćw. XIX w., jego pierwotna funkcja to budynek mieszkalny. Data wpisu do rejestru zabytków to 1995-01-18. Lokalizacja Dom...
Back to top