Tomaszowskie

lista zabytków nieruchomych

Zabytek: Budynek Mieszkalny Ii

Historia Budynek Mieszkalny Ii pochodzi z data nieznana, jego pierwotna funkcja to budynek mieszkalny. Data wpisu do rejestru zabytków to...

Zabytek: Dom

Historia Dom pochodzi z 1822 r., jego pierwotna funkcja to budynek mieszkalny. Data wpisu do rejestru zabytków to 2006-06-21. Lokalizacja Dom...

Zabytek: Ruiny Zamku

Historia Ruiny Zamku pochodzi z 1280 – 1333, jego pierwotna funkcja to zamek. Data wpisu do rejestru zabytków to 1934-10-18. Lokalizacja Ruiny...

Zabytek: Otoczenie

Historia Otoczenie pochodzi z , jego pierwotna funkcja to Otoczenie zabytku. Data wpisu do rejestru zabytków to 2009-11-12. Lokalizacja Otoczenie...

Zabytek: Kamienica

Historia Kamienica pochodzi z XV w., jego pierwotna funkcja to kamienica. Data wpisu do rejestru zabytków to 1966-05-17. Lokalizacja Kamienica...

Zabytek: Dworek

Historia Dworek pochodzi z 1. poł. XIX w., jego pierwotna funkcja to dwór. Data wpisu do rejestru zabytków to 1983-12-31. Lokalizacja Dworek...

Zabytek: Dom

Historia Dom pochodzi z XIX w., jego pierwotna funkcja to budynek mieszkalny. Data wpisu do rejestru zabytków to 1966-08-03. Lokalizacja Dom...

Zabytek: Park

Historia Park pochodzi z XIX w., jego pierwotna funkcja to park. Data wpisu do rejestru zabytków to 1973-06-08. Lokalizacja Park znajduje się w...

Zabytek: Rządcówka

Historia Rządcówka pochodzi z 1855 – 1940, jego pierwotna funkcja to rządcówka. Data wpisu do rejestru zabytków to 2001-07-05. Lokalizacja...
Back to top