Tomaszowskie

lista zabytków nieruchomych

Zabytek: Stajnia

Historia Stajnia pochodzi z pocz. XIX w., jego pierwotna funkcja to stajnia. Data wpisu do rejestru zabytków to 1965-04-16. Lokalizacja Stajnia...

Zabytek: Park

Historia Park pochodzi z 2. poł. XVIII w., jego pierwotna funkcja to park. Data wpisu do rejestru zabytków to 1976-07-24. Lokalizacja Park znajduje...

Zabytek: Park

Historia Park pochodzi z pocz. XX w., jego pierwotna funkcja to park. Data wpisu do rejestru zabytków to 1984-12-27. Lokalizacja Park znajduje się...

Zabytek: Drzewostan

Historia Drzewostan pochodzi z data nieznana, jego pierwotna funkcja to zieleń towarzysząca. Data wpisu do rejestru zabytków to 1967-01-31....

Zabytek: Cmentarz Ewangelicki

Historia Cmentarz Ewangelicki pochodzi z koniec XIX w., jego pierwotna funkcja to cmentarz protestancki. Data wpisu do rejestru zabytków to...

Zabytek: Rządcówka Ii, Ob. Szkoła

Historia Rządcówka Ii, Ob. Szkoła pochodzi z data nieznana, jego pierwotna funkcja to rządcówka. Data wpisu do rejestru zabytków to 1986-05-27....

Zabytek: Zespół Folwarczny

Historia Zespół Folwarczny pochodzi z XIX w., jego pierwotna funkcja to zespół – folwark. Data wpisu do rejestru zabytków to 1988-01-12....
Back to top