Tomaszowskie

lista zabytków nieruchomych

Zabytek: Dom

Historia Dom pochodzi z XIX w., jego pierwotna funkcja to budynek mieszkalny. Data wpisu do rejestru zabytków to 1974-05-10. Lokalizacja Dom...

Zabytek: Dwór

Historia Dwór pochodzi z 1. ćw. XX w., jego pierwotna funkcja to dwór. Data wpisu do rejestru zabytków to 1987-03-12. Lokalizacja Dwór znajduje...

Zabytek: Dom

Historia Dom pochodzi z 2. poł. XIX w., jego pierwotna funkcja to budynek mieszkalny. Data wpisu do rejestru zabytków to 1988-10-25. Lokalizacja...

Zabytek: Urząd Skarbowy

Historia Urząd Skarbowy pochodzi z koniec XIX w., jego pierwotna funkcja to budynek administracyjny. Data wpisu do rejestru zabytków to 2010-02-16....

Zabytek: Dom

Historia Dom pochodzi z 2. poł. XVI w., jego pierwotna funkcja to kamienica. Data wpisu do rejestru zabytków to 1993-10-26. Lokalizacja Dom...

Zabytek: Zadrzewienie

Historia Zadrzewienie pochodzi z data nieznana, jego pierwotna funkcja to zieleń towarzysząca. Data wpisu do rejestru zabytków to 1959-10-15....

Zabytek: Dom

Historia Dom pochodzi z XVIII w., jego pierwotna funkcja to budynek mieszkalny. Data wpisu do rejestru zabytków to 1964-03-20. Lokalizacja Dom...
Back to top