Tomaszowskie

lista zabytków nieruchomych

dolnośląskie, Wrocław

Zabytek: Budynek Klubu Żeglarskiego

Historia

Budynek Klubu Żeglarskiego pochodzi z 1915 r., jego pierwotna funkcja to budynek klubu sportowego. Data wpisu do rejestru zabytków to 1988-04-12.

Lokalizacja

Budynek Klubu Żeglarskiego znajduje się w

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o zabytku “Budynek Klubu Żeglarskiego” można znaleźć w rejestrze zabytków, dokumenty numer: 441/Wm z 1988-04-12; A/2366/441/Wm z 2010-06-11.

Numer Inspire ID to PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_02_BK.105386.Rzym mapa z zabytkami. Koszt pomnika z granitu? Muzeum ducha gór…

Back to top