Tomaszowskie

lista zabytków nieruchomych

dolnośląskie, Góra - obszar wiejski, górowski

Zabytek: Budynek Mieszkalno-Inwentarski

Historia

Budynek Mieszkalno-Inwentarski pochodzi z przełom XIX/XX w., jego pierwotna funkcja to stajnia. Data wpisu do rejestru zabytków to 1993-06-18.

Lokalizacja

Budynek Mieszkalno-Inwentarski znajduje się w

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o zabytku “Budynek Mieszkalno-Inwentarski” można znaleźć w rejestrze zabytków, dokumenty numer: 1421/A z 1993-06-18; brak numeru z 1995-10-23; A/3616/1421/A z 2010-09-07.

Numer Inspire ID to PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_02_BK.75069.Kozłówka pałac zamoyskich, lub muzeum schindlera zwiedzanie przeto rama drewniana na cmentarz łódź! Najpiękniejsze zabytki polski dylewski. …

Back to top