Tomaszowskie

lista zabytków nieruchomych

dolnośląskie, Wrocław

Zabytek: Kamienica

Historia

Kamienica pochodzi z XVIII w., jego pierwotna funkcja to kamienica. Data wpisu do rejestru zabytków to 1962-02-06.

Lokalizacja

Kamienica znajduje się w

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o zabytku “Kamienica” można znaleźć w rejestrze zabytków, dokumenty numer: 66 z 1962-02-06; A/1591/66 z 2010-02-15.

Numer Inspire ID to PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_02_BK.76675.Remont budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków! Kompozycje kwiatowe sztuczne na cmentarz allegro…

Back to top